ANEXA 2 – TERMENI ȘI CONDIȚII

 

Accesarea și folosirea prezentului site implică acceptarea termenilor și condițiilor de mai jos și a politicii de confidențialitate. Pentru folosirea in cele mai bune condiții a site-ului, se recomandă citirea cu atenție a tuturor termenilor și condițiilor.

Orice utilizator acceptă și este de acord că MY DESKSSRL, in calitate de proprietar al acestui site, are dreptul ca fară nici onotificare prealabilă, să steargă și/sau să adauge orice informație postată pesite și/sau să intrerupă orice activitate specifică funcționarii acestui site.

Pentru a evita orice neințelegere este recomandabil săverificați aceste secțiuni de fiecare data cand accesați site-ul și doriți saefectuați operațiuni pe acesta. In acest fel veți acționa in cunostință decauza.

In cazul in care, in cuprinsul acestui site se vor găsireferiri la alte site-uri nu se garantează și/sau nu se confirmă sub nici oformă tipul, natura, structura sau orice element definitoriu sau nu alinformației ce va fi gasită pe asemenea site-uri. 

Doar utilizatorul este cel in măsura să aprecieze și sădecida dacă vizitează sau nu aceste site-uri, asumandu-și toate riscuriledecurgand dintr-o asemenea decizie.

Vă rugăm sa citiți următorii termeni și condiții cu mareatentie, deoarece aceștia sunt termenii legali care vor guverna utilizareaserviciilor noastre de către dvs.

Când citiți acești termeni și condiții,(1)"mydesks", "noi", și "nostru" se referă la MYDESKS SRL (2)"tu", “voi” si “dvs” se referă la persoana care acceptăacești termeni și condiții,devenind astfel client My Desks ,(3)"Servicii" se referă la rețeaua noastră de servicii (spațiu delucru/spatiu de co-working) și servicii conexe și (4)"Acordul" sereferă la acești termeni și condiții de membru- abonat.

 

1) Membri-abonati.

 

•          Cum deveniti un membru "MYDESKS".

Înainte de a putea accesa serviciile noastre, suntețiobligat să deveniți membru "MYDESKS" prin înregistrarea pe website-ulnostru, www.mydesks.ro ("Site-ul") cu nume, prenume, adresa si adresaemail.

"MYDESKS" nu are nicio obligație de a acceptaorice persoană fizică în calitate de membru și poate accepta sau respingediscreționar orice înregistrare.

 

•          Cum achizionati un abonament

Dacă doriți să achiziționați un abonament la serviciilenoastre, trebuie să selectați unul dintre pachetele de servicii oferite de"MYDESKS". 

Diferitele tipuri de abonamente oferite de"MYDESKS", precum și taxele, beneficiile, caracteristicile și anumitelimitări asociate fiecărui tip de abonament sunt descrise pe pagina noastră deabonamente. 

Pentru a achiziționa un abonament, vi se va solicita săfurnizați numărul cărții de credit, data de expirare a cărții de credit, adresadvs. de facturare și alte informații relevante privind facturarea("Informații de facturare"). 

Pentru mai multe informații despre modul în care folosiminformațiile dvs. de facturare, inclusiv modul în care le putem partaja cuprocesatorii și furnizorii de plăți terță parte, vizitați Politica noastră deconfidențialitate.

 

•            Cum se poate modifica calitatea demembru-abonat.

"MYDESKS" își rezervă dreptul de a modifica sauîntrerupe orice tip de abonament și/sau orice taxe, beneficii, caracteristiciși limitări asociate oricând, la discreția sa, prin actualizarea paginii deabonamente ("Modificări de abonamente"). 

Dacă ați cumpărat deja un abonament si noi am facut oschimbare de abonament, schimbarea de abonament va intra în vigoare laurmătoarea reînnoire a acestuia (exceptie face lista cu spatii de lucru).

 

Cum se poate reinnoi un abonament  

•            Termenul inițial al calității demembru-abonat va fi pentru numărul de zile/luni indicate pe pagina deabonamente pentru tipul de abonament pe care îl achizionati si incepe dinmomentul primei validari a codului de abonat intr-un spatiu de lucru. Un astfelde număr de zile/luni este perioada dvs. de abonament. La sfârșitul perioadeide abonament inițiale și la sfarsitul fiecarei perioadă de reînnoireulterioară, abonamentele dvs. nu vor fireînnoite automat

Puteti opta pentru aceasi perioda de abonament sau pentruo altă perioadă de abonament, cu excepția cazului în care (1) vă anulațicalitatea de membru-abonat în conformitate cu Politica noastră de anularedescrisă mai jos) sau (2) discretionar alegem să nu vă reînnoim calitatea demembru-abonat.

 

•            Cum se opereaza incărcarea datelor cardului de credit.

Prin dobandirea calității de membru-abonat și furnizareainformațiilor dvs. de facturare, autorizați MY DESKS SRL pentru a percepetaxele de membru-abonat de pe cardul dvs. de credit la începutul perioadeiinițiale de membru-abonat și la inceputul fiecarei perioade de reanoire acalitatii membru-abonat. 

Cardul dvs. de credit va fi taxat cu sumele aferentecalitatii de membru-abonat la începutul fiecărei perioade de abonament conformoptiunilor selectate de dvs. până când vă anulați calitatea de membru-abonat înconformitate cu Politica de anulare descrisă mai jos.

 

•            Cum se aplica Politica de anulare.

Puteți să vă anulați abonamentul, în orice moment prin trimiterea mesajelor prin e-mail “MYDESKS” la [email protected]

După ce vă anulați calitatea de membru-abonat, nu veti mai putea face alte plăți, catre MY DESKS SRL, de pe cardul dvs. de credit.

Dacă vă anulați calitatea de membru între 24 și 72 de ore de la efectuarea unei plati de  pe cardul dvs. de credit, vom retine sumele percepute de pe cardul dvs. de credit, dar dacă decideți să vă reactivați în viitor calitatea de membru, din aceste sume veti plăti pentru următoarea achiziție. În acest caz, calitatea de membru-abonat și accesul la servicii se vor termina la sfârșitul perioadei deabonament pentru care ați plătit.

Nu vă oferim nicio rambursare sau creditare dacă vă anulați calitatea de membru în orice moment după 72 de ore de la efectuarea unei plati de pe cardul dvs. de credit. În acest caz, calitatea de membru și accesul la servicii se vor termina la sfârșitul perioadei de membru-abonat pentru care ați plătit.

 

2) Reguli de conduită 

 

Sunteți de acord să respectați Regulile Casei și orice reguli aplicabile ale spatiului (fiecare, așa cum estedefinit mai jos) atunci când utilizați serviciile, în calitate demembru-abonat. 

Toate aceste reguli("Regulile de conduită") sunt incluse și fac parte din prezentulacord prin referință. În plus, sunteți de acord să respectați toate legile,regulile și regulamentele legale aplicabile în legătură cu utilizarea de cătredvs. a serviciilor.

Dacă nu respectați oricare dinregulile de conduită sau vă angajați în orice utilizare ilegală a serviciilor,vă vom refuza accesul la oricare dintre spațiile de lucru și/ sau să va anulam abonamentul.

 

 

3) Regulile casei

 

Regulile noastre de casă("Regulile casei") se aplică, în general, tuturor serviciilor.Asigurați-vă că le citiți. Putem schimba regulile casei din timp în timppostând modificările de pe site-ul nostru, deci verificați periodic regulilecasei.

Sunteți de acord că atunci cândutilizați serviciile MYDESKS, sa notificati catre MYDESKS orice modificare ainformațiilor dvs. de contact și de plată.

Din motive de securitate, dinmotive operaționale sau din alte motive conexe, putem monitoriza și înregistracomunicările trimise prin conexiune Wi-Fi la internet furnizată de noi în spațiile de lucru.

Putem divulga informații despredvs., după cum este necesar, pentru a satisface orice prevedere legala,  proces legal sau cerere formulata deautoritate competenta in obtinerea unor atare informatii.

Sunteți responsabil pentrutoate acțiunile sau omisiunile dvs., inclusiv, fără a se limita la orice daunăpe care o cauzați proprietații noastră sau a oricărei alte persoane sau laorice vătămare pe care o cauți vreunei persoane.

Nu vor fi primite mobilier,pachete mari, voluminoase, bunuri, echipamente sau marfuri in spatial de lucru.

Politica Internet: accesulwireless la internet este oferit ca parte a Serviciilor. Întreruperile deserviciu, dacă apar, vor fi tratate într-o manieră rezonabilă din punct devedere comercial. MYDESKS  nu esteresponsabil pentru orice pierderi de date, de afaceri sau alte pierderi cauzatede astfel de întreruperi. 

Sunteți responsabil pentru a văproteja computerul și datele de la supratensiuni, furt, virus sau alt atac răuintenționat. 

Primiți un singur cont deutilizator exclusiv pentru utilizarea de către dvs. a dispozitivelor wirelessprintr-un singur dispozitiv pe fiecare sesiune de conectare. Sunteți de acordsă nu descărcați sau să transmiteți fișiere prea mari într-un mod care ar puteaîncetini rețeaua pentru ceilalți utilizatori ai internetului din spațiu.

Sunteți de acord să nurevindeți niciun aspect al accesului fără fir, fie pentru profit, fie pentru altescopuri, să vă partajați adresa IP sau conexiunea la Internet ISP cu oricine,să accesați wireless simultan prin mai multe unități sau să autorizați oricealt individ sau entitate să utilizeze internetul. Nu aveți dreptul la orambursare a oricăror taxe plătite conform prezentului articol, dacă internetulnu este disponibil din nici un motiv. 

 

Sunteți de acord si declarati in mod neconditionat căatunci când utilizați serviciile MYDESKS: 

 

a) nu veti uza de acesteservicii pentru a desfășura activități ilegale:

b) nu veti desfasura nicioactivitate care este susceptibilă în mod rezonabil să fie perturbatoare,ofensatoare sau periculoasa pentru ceilalți membri, oaspeții lor, partneri aiMYDESKS sau fata de bunuri aflate in proprietatea acestora.

c) nu veti intrperinde niciundemers in vederea obtinereii de dubluri ale oricăror chei, cartele de memoriesau alte mijloace de intrare în spațiu de co-working si nici nu veti transmite,împărți sau transfera astfel de mijloace de acces către nicio terță parte.

d) nu veti permite niciunuioaspete să intre în spatiu de co-working fără a fi  înregistrat ca oaspete la recepția spatiului de co-working . Oaspeții vor avea deasemenea obligația de a confirma in scris faptul ca că au citit și sunt deacord să respecte orice norme și reglementări aplicabile, inclusiv, dar fără ase limita la cele cuprinse în prezentul acord.

e) nu veti amplasa si/sau nicinu veti permite amplasarea nicunui fel de obiecte în zonele comune spatiluluide co-working si/ sau în apropierea geamurilor si/ sau a ușilor.

f) nu veti utiliza oricaredintre numele, logo-urile sau mărcile MYDESKS si nici nu veti  utiliza imagini sau ilustrații ale spatiuluide co-working în nicio  formă depublicitate, fără acordul prelabil scris al MYDESKS; 

g) nu veti accesa si nici nuveti copia informații care aparțin MYDESKS si/ sau oricarui alt membru,partener  si/ sau oaspeților acestora sauutilizatorilor autorizați.

h) nu veti desfasura nici unfel de activitate care ar putea fi considerata obscena si /sau care ar puteaatinge unelor moravuri sau care ar putea determina interferarea cu folosirea decatre alti membri a spatiului de co-working.

i) nu veti utiliza serviciileMYDESKS în scopul organizarea de concursuri, vânători de comori, schemepiramidale, scrisori în lanț, e-mail nesolicitat, mesaje spam sau orice mesajnesolicitat (comercial sau altfel).

j) nu veti incărca fișiere careconțin viruși, cai troieni, viermi, fișiere corupte sau orice alte programesimilare care pot deteriora funcționarea calculatorului sau a altei proprietăția altui utilizator.

k) nu veti descărca nici unfișier pe care îl cunoașteți sau pe care ar trebui să îl cunoașteți în modrezonabil ca nu poate fi reprodus legal, afișat, executat și/ sau distribuit.

l) nu va veti crea o identitatefalsă si nici nu vă veti prezenta în mod eronat pentru a induce în eroare peceilalți.

m) inaintea si in timpulfolositii spatiului de co-working nu veti consuma si nici nu veti aduce inspatiul de co-working niciun fel de medicamente, substante interzise, alcool sau combinatii ale acestoracare ar putea sa va afecteze abilitatea de a folosi spatiul de co-working.

n) nu veti aduce arme de foc,arme albe si/ sau orice alt fel arme si/sau dispozitive/substantepericuloase/toxice în spațiu de co-working.

o) nu veti aduce niciun fel deanimale de companie în spațiu de co-working, cu exceptia cazului in caresunteti o persoana cu dizabilitati si aveti un animal insotitor.

 

Nerespectarea regulilor șireglementărilor stabilite în prezentul Acord va fi considerată o încălcare aprezentului Acord.

 

4) Regulile spatiului de lucru

 

Fiecare dintre spatiile de lucru participante poate aveapropriul set de reguli sau cod de conduită care se aplică atunci când vizitațiacest spatiu ("Reguli ale spatiului de lucru"). Regulile spatiului delucru vor fi postate la intrare sau puse la dispoziția dvs. atunci cândvizitați spatiul respectiv.

 

5) Răspundere si limitarea raspunderii

 

SERVICIILE SUNT FURNIZATE "CA ATARE" ȘI"CA DISPONIBILE" FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE DE ORICE FEL EXPRESĂ SAUIMPLICITĂ. 

 

MY DESKS SRL DECLINĂ ÎN MOD EXPRES ORICARE GARANȚIEEXPRESĂ ȘI IMPLICITĂ, INCLUZÂND, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII IMPLICITE DEVANZARE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI TITLU. 

ÎN NICI UN CAZ, MY DESKS SRL NU VA FI RESPONSABIL PENTRUORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, PUNITIVE, INCIDENTALE, COMPENSATORII, SPECIALESAU ALTE DAUNE DE ORICE NATURA, PIERDERI DE DATE, VENITURI SAU PROFIT,INTRERUPEREA AFACERI SAU PIERDEREA PROGRAMELOR SAU A DATELOR.

UTILIZAREA DE CATRE DUMNEAVOASTRĂ A WIFI-ULUI ESTE PERISCUL DUMNEAVOASTRĂ. 

 

6) Despăgubiri

 

Sunteți de acord să despăgubiți și să vă asumați săgarantați MY DESKS SRL pentruorice pretenție, acțiune, cerere, pierdere sau daune (inclusiv onorariile șicosturile avocațiale asociate) provenite din sau în legătură cu încălcareaacestor Termeni și Condiții, utilizarea cu rea credinta de către dvs. aspatiilor comune de lucru sau prin încălcarea de catre dvs. a oricăror drepturiale unei terțe părți.

 

7) Conditii de incetare a serviciilor.

 

Putem, la discretia noastră, să schimbăm, să suspendămsau să inlaturăm toate sau orice parte a serviciilor noastre, si implicitcalitatea de membru-abonat si accesul dumneavoastra la toate sau orice parte aserviciilor, in orice moment, fără notificare prealabilă sau raspundere, dacăîncălcați acesti termeni si conditii, dacă unul dintre partenerii ce asiguraspatiile de co-working isi retrage participarea la serviciile noastre sau dacănu putem continua să oferim serviciile, integral sau parțial, din motive carenu țin de controlul nostru. 

 

 

8) Modificări ale termenilor si conditiilor  

 

Putem schimba acest acord din când în când. 

Orice astfel de modificări vor fi afișate pe site. 

Dacă sunteți deja membru-abonat atunci când se face omodificare a prezentului document curpinzand termenii si conditiile, schimbareava intra în vigoare la următoarea reînnoire a calității de membru-abonat.

 

9) Diverse

 

Prezentul document cuprinzand termenii si conditiile MYDESKS precum și orice acțiune legatăde acesta vor fi guvernate de legislația romana. 

Prin prezenta, sunteți de acord ca instanta competentapentru solutionarea oricarui litigiului nascut in raport cu MYDESKS, sa fie solutionat deinstantele competente de la sediul MYDESKS.

Nepunerea în aplicare de către noi a oricărei dispozițiicuprinse in rpezentul document  nu va fiinterpretată ca o renunțare la această dispoziție sau la orice altă prevedere aprezentului document. 

Nici o renunțare nu va fi nu va putea fi folositaîmpotriva noastră decât dacă este făcută în scris și nici o astfel de renunțarenu va fi interpretată ca o derogare. 

Cuexcepția cazului în care nu am convenit în mod expres și în scris, altfel,acest document constituie întregul Acord între dvs. și noi în ceea ce priveștefolosirea serviciilor MYDESKS.

V1 05.09.2019