Politica de confidenţialitate

Acordam o importanta deosebita confidentialitatii datelor dumneavoastra si de aceea, dorim sa va informam in mod transparent asupra datelor cu caracter personal pecare le colectam, in ce conditii le utilizam si drepturile pe care le aveti in legatura cu datele dumneavoastra.

 

Astfel, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date ("GDPR"), in sectiunile de mai jos va prezentam in mod detaliat mai multe informatii despre cum vor fi prelucrate datele dvs. cu caracter personal.

 

Cine suntem si cum ne puteti contacta?

In sensul GDPR, MYDESKS SRL va fi "operator" atunci cand prelucreaza datele dvs. cu caracter personal.

 

Avand in vedere importanta datelor cu caracter personal si caracterul sensibil al acestora, MYDESKS SRL a desemnat o persoana avand calitatea de Responsabil cu protectiadatelor care poate fi contactata la adresa de e-mail: [email protected]

 

Astfel, daca aveti o plangere sau o ne lamurire cu privire la modul in care folosim datele dvs. cu caracter personal, va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail a responsabilului cu protectia datelor sau la adresa sediului MY DESKS SRL.

 

Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal se refera la orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila, informatii care pot duce, in mod singular sau prin combinarea mai multor date, la identificarea persoanei respective, in mod direct sau indirect. Date cu caracter personal pot fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau alte elemente specifice, proprii identitatii unei persoane, atat din punct de vedere fizic cat si comportamental, economic, cultural sau social.

 

Ce date colecteaza MY DESKS?

MY DESKS SRL poate colecta si prelucra date cu caracter personal transmise de persoane fizice care solicita, in nume propriu sau pentru un tert, o oferta de produse sau care incheie un contract cu MY DESKS SRL.

 

Cand va creati Profilul de Utilizator in Secțiunea Proiecte, putem colecta datele cu caracter personal asociate Profilului de Utilizator, creat exclusiv la cererea utilizatorului, date ce pot cuprinde datele cu caracter personal public furnizate platformelor sociale, domeniile dvs. de interes, abilități profesionale, detalii tarifare asociate abilităților dvs. profesionale cât și alte date cu caracter personal rezultate din descrierile introduse de un utilizator în profil, pe care le putem utiliza pentru asigurarea funcționalității profilului și pot fi făcute cunoscute, la cererea utilizatorului, altor utilizatori ai aceluiași tip de serviciu oferit de MY DESKS SRL.

 

In cazul persoanelor juridice, MY DESKS SRL colecteaza si utilizeaza datele cu caracter personal apartinand reprezentantilor legali, imputernicitilor sau altor persoane desemnate ca persoane de contact in relatia cu MY DESKS SRL.

 

Colectarea datelor personale poate avea loc prin diverse metode, in functie de modalitatea in care alegeti sa comunicati cu noi: telefonic, prin intermediul postei electronice, prin utilizarea website-ului www.mydesks.ro, prin contactarea unui reprezentant de vanzari MY DESKS SRL sau in mod direct, prin comunicarea datelor dumneavoastra personalului nostru din teren.

 

In ce scopuri sunt utilizate datele dvs. de catre MY DESKS SRL?

MY DESKS SRL colecteaza, prelucreaza si pastreaza datele dumneavostra in vederea indeplinirii urmatoarelor scopuri:

 

Înregistrarea ca membru pe mydesks.ro;

Crearea de Profil Utilizator pentru Sectiunea Proiecte;

Abonarea la un buletin/scrisoare de informare;

Vanzarea abonamentului si derularea contractului cu MY DESKS SRL.

Datele cu caracterpersonal pe care MY DESKS SRL le colecteaza, prelucreaza si pastreaza in acest scop sunt folosite pentru:

 • Transmiterea buletinului de informare;
 • Intocmirea, derularea si administrarea unui contract, in functie de tipul de servicii pentru care ati optat;
 • Facturarea serviciilor si incasarea platilor;
 • Contactarea sau informarea in legatura cu orice problema legata de abonament;
 • Detectarea utilizarii incorecte sau abusive a unor servicii, prin monitorizarea datelor de acces si de trafic.

 

Pentru acest scop MY DESKS SRL isi intemeiaza prelucrearea in vederea incheierii si executarii contractului conform art. 6 alin. 1 lit. a si lit. b, dupa caz, din GDPR.

 

Imbunatatirea experientei clientului MY DESKS

Datele cu caracter personal pe care MY DESKS le colecteaza si prelucreaza in acest scop pot fi necesare pentru urmatoarele:

 • Crearea si/sau imbunatatirea aplicatiilor care au ca rol facilitarea gestionarii serviciilor oferite de MY DESKS SRL
 • Cercetare de piata, statistica, urmarire si monitorizare a vanzarilor si a comportamentului clientului MY DESKS SRL

 

Pentru acest scop MY DESKS SRL isi intemeiaza prelucrearea pe consimtamantul exprimat de dumneavastra in conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR

 

Marketing

MY DESKS SRL utilizeaza date cu caracter personal, inclusiv cele de trafic si de localizare precum si datele colectate privind profilul de utilizator al serviciilor MYDESKS SRL ,pentru a transmite oferte de produse si servicii oferite de MY DESKS SRL sau de partenerii sai, adaptate nevoilor dumneavoastra, numai daca v-ati exprimat consimtamantul in acest sens.

Datele dvs. cu caracter personal ne ajuta sa stim care sunt asteptarile si nevoile dumneavoastra cu privire la serviciile pe care vi le oferim. Astfel, va vom include in campaniile noastre promotionale, veti fi la curent cu evenimentele organizate de noi sau in colaborare cu partenerii nostri si veti putea beneficia de oferte personalizate si de cele mai noi tehnologii.

Pentru a fi la curent cu cele mai noi oferte si beneficii, va puteti exprima oricand optiunea de a primi comunicari comerciale, astfel:

 

In cazul clientilor persoane fizice: prin exprimarea acordului de prelucrare a datelor in scop de marketing disponibil pe www.mydesks.ro in sectiunea NEWSLETTER.

 

Optiunile de marketing vor fi activate in maxim 30 de zile de la primirea acestora. Ulterior acestei date, MYDESKS SRL va putea transmite comunicari comerciale prin orice mijloc de comunicare: e-mail, telefonic, SMS, posta sau alte canale specifice.

Pentru activitatile de publicitate desfasurate in mediul online, va rugam accesati sectiunea Politica de colectare cookie.

Pentru acest scop MY DESKS SRL isi intemeiaza prelucrearea pe consimtamantul exprimat dedumneavastra in conformitate cu art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR

 

Ce masuri de Securitate a adoptat MY DESKS SRL pentru a va proteja datele?

MY DESKS SRL acorda o importanta deosebita protectiei datelor dumneavoastra cu caracter personal si in consecinta a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate care sunt revizuite si adaptate periodic pentru protejarea acestora impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificarii, dezvaluirii sau accesului ilicit sau neautorizat. Printre aceste masuri se numara:

 • Implementarea si revizuirea periodica a politicilor, procedurilor si instructiunilor de lucru destinate securizarii prelucrarii datelor cu caracter personal;
 • Instruirea periodica si sistematica a tuturor angajatilor care prelucreaza date cu caracter personal;
 • Limitarea accesului la datele cu caracter personal in conformitate cu principiile din politica generala de securitate („nevoia de a sti”, „nevoia de a vedea” etc.);
 • Accesul securizat la aplicatiile si fisierele care contin date cu caracter personal;
 • Implementarea unor solutii tehnice pentru securizarea comunicatiilor care includ date cu caracter personal;
 • Monitorizarea proceselor de transfer a datelor cu caracter personal (prin serviciul de email, copiere pe suport extern, tiparire, scanare etc.) si blocarea tentativelor de transfer neautorizate;
 • Implementarea unor solutii tehnice pentru asigurarea disponibilitatii datelor cu caracter personal in sistemele informatice utilizate;
 • Criptarea comunicarilor ce contin datelor cu caracter personal;

 

Cui ii pot fi comunicate sau transferate datele dvs. de catre MY DESKS SRL?

MY DESKS SRL poate comunica sau transfera datele dvs. cu caracter personal in conditiile in care acest lucru este necesar pentru furnizarea serviciilor sau executarea contractului, pentru a asigura un interes legitim al MY DESKS SRL sau pentru indeplinirea unei obligatii legale, catre urmatoarele categorii de destinatari: 

 • Societati care presteaza servicii in numele MY DESKS SRL;
 • Furnizori de servicii de call-center si asistenta clienti;
 • Societati de studii de piata/studii satisfactie clienti;
 • Alti subcontractori ai MY DESKS SRL; 
 • Autoritati publice care au dreptul legal de a solicita astfel de informatii, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, instante de judecata sau arbitrale precum si autoritati competente sa cerceteze savarsirea de fapte penale.

De asemenea, MY DESKS SRL poate face disponibile, exclusiv pe baza cererii unui utilizator, datele sale cu caracter personal asociate Profilului de Utilizator din Sectiunea Proiecte, unui alt utilizator de servicii My Desks de acelasi tip, destinatar al datelor cu caracter personal.

 

Societatile destinatare care prelucreaza date cu caracter personal in cadrul UniuniiEuropene/ Zonei Economice Europene se supun acelorasi prevederi legale astfel incat transferul in aceasta zona geografica ofera garantiile necesare de protectie.

 

Cu toate acestea,daca pentru aducerea la indeplinire a contractului va fi necesar transferul datelor cu caracter personal catre destinatari din afara Uniunii Europene/ZoneiEconomice Europene sau a statelor care nu ofera un grad de protectie adecvat,MY DESKS SRL se va asigura ca transferul datelor dumneavoastra va fi insotit de garantii corespunzatoare cum ar fi incheierea unor contracte care vor include clauzele contractuale tip pentru transferul de date cu caracter personal dezvoltate de catre Comisia Europeana, sau, in cazul transferurilor catre Statele Unite ale Americii, certificarea EU-US Privacy Shield.

 

Cat timp sunt pastrate datele dvs. de catre MY DESKS SRL?

Ca regula generala,MY DESKS prelucreaza datele dvs. cu caracter personal:

(i) pe toata perioada cat timp contractul isi produce efectele si

(ii) ulterior le va stoca pentru un termen de pana la 3 ani calculat de la data incetarii relatiei contractuale.

Datele cu caracter personal colectate pentru sectiunea Proiecte, Profil Utilizator, vor fi prelucrate pe toata durata existentei Profilului de Utilizator, pana la data retragerii consimtamantului exprimat de dumneavoastra, sau pana la data solicitarii de stergere a Profilului de Utilizator, oricare dintre aceste date apare prima. In situatia solicitarii de stergere a Profilului de Utilizator, datele cu caracter personal asociate profilului de utilizator vor fi sterse in termen de 14 zile de la  primirea cererii de catre MY DESKS SRL.

 

In anumite situatii justificate de un interes legitim sau in cazul in care pastrarea datelor cu caracter personal colectate este necesara in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniu, MY DESKS SRL va pastra si prelucra anumite date pe o perioada mai lunga de timp, insa fara a depasi durata maxima prevazuta de lege.

Datele cu caracter personal colectate in vederea transmiterii de comunicari de marketing vor fi prelucrate pana la data retragerii consimtamantului exprimat de dumneavostra, insa nu mai mult de 5 ani de data acordarii consimtamantului dvs., in cazul in care ati efectuat mai multe achizitii, termenul va curge de la data incetarii ultimului contract incheiat cu MY DESKS SRL.

  

Drepturile dumneavoastră

 • Dreptul de acces (Conform art. 15 din GDPR) înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele.
 • Dreptul la portabilitatea datelor (conform Conform art. 20 din GDPR) se referă la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
 • Dreptul la opoziție (Conform art. 21 din GDPR) vizează dreptul de a va opune prelucrarii datelor personale atunci când prelucrarea nu este necesară pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau când nu are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveti dreptul de a va opune prelucrării în orice moment.
 • Dreptul la rectificare (Conform art. 16 din GDPR) se referă la corectarea, fără intărzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului în care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) (Conform art. 17 din GDPR) înseamnă că aveti dreptul de a solicita să va ștergem datele cu caracter personal, fără întărzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; va retrageti consimțamăntul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; va opuneti prelucrarii și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate in legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
 • Dreptul la restricționarea prelucrării (Conform art. 18 din GDPR) poate fi exercitat în cazul în care persoană contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar persoană se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care MY DESKS SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
 • Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.
 • Dreptul de a vă adresa justiției.

 

Modificăriale politicii de confidenţialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau face completări ulterioare la această politica de confidenţialitate şi vom posta orice revizuiri pe acest website şi se va indica în partea de jos a politiciide confidenţialitate data celei mai recente actualizări. Vă recomandăm să reveniţi pentru a examina cea mai recentă versiune.